Όροι Χρήσης

Το παρόν blog έχει δημιουργηθεί για ψυχαγωγικούς και εκπαιδευτικούς λόγους.

Η χρήση του παρόντος Blog υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης, πριν κάνετε χρήση του booksandrosesblogspot.wordpress.com

Χρήση της Ιστοσελίδας

Ως προϋπόθεση για τη χρήση της  παρούσας Ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι :

1) Κάνετε χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

2) Όλες οι πληροφορίες που δίνετε και υποβάλετε στην παρούσα Ιστοσελίδα πρέπει να είναι αληθείς και έγκυρες.

3) Σε περίπτωση παράνομης αντιγραφής ή τροποποίησης του εκάστοτε κειμένου χωρίς τη συγκατάθεση του γράφοντος θα διώκεται ποινικά.